Projecten

Doorwerking rekenkamers

In TPC jaargang XV, nummer 4, augustus 2017, pp. 20-23 artikel van Etienne Lemmens en Margot Gerritsen over doorwerking van rekenkamers. 'Hoe effectief is de rekenkamer. Inzicht verkrijgen in de doorwerking van rekenkamerproducten' Zie TPConline.nl De rekenkamer(commissie)s van provincies, gemeenten en waterschappen beogen met hun werk en producten een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Maar lukt dat in de praktijk ook? Het is zinvol als rekenkamers ook de eigen producten met enige regelmaat tegen het licht houden. Om ervan te leren en waar nodig bij te sturen. Naar aanleiding van pilotonderzoek naar het stappenplan 'Meten van doorwerking' van de Nederlandse Verenging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) ontwikkelden we een nieuw model om de doorwerking van rekenkamerproducten te meten en te verklaren.

Opdrachtgevers

-