Projecten

Informatiebeveiliging en privacy

Voor de Rekenkamercommissies Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voert Prae het onderzoek uit naar informatiebeveiliging en privacy van deze gemeenten. Hierbij maken we gebruik van deskresearch, interviews en voeren twee casestudies uit naar gemeentelijke processen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgevers

Rekenkamercommissies Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel