Projecten

Informatiebeveiliging en privacy

Prae Advies en onderzoek voert voor de Rekenkamercommissie Kempengemeenten een onderzoek uit naar de informatiebeveiliging van de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden. Hierbij werkt Prae samen met de ethisch hackers van Cyberscuit..

 

 

 

 

 

Opdrachtgevers

Rekenkamercommissie Kempengemeenten