Werkvelden

Rekenkameronderzoek

De rekenkamer(commissie) is een essentieel onderdeel van de decentrale bestuurlijke bestel. De rekenkamer(commissie) ondersteunt het democratische proces en zorgt voor verantwoording en transparantie van het gevoerde bestuur. De behoefte daaraan is steeds luider te horen, te meer daar de laatste jaren steeds meer taken zijn gedecentraliseerd naar lagere overheden.

De rekenkamer(commissie) zorgt voor de verantwoording en transparantie door onderzoek te doen en daarover te rapporteren aan de gemeenteraad, dat wil zeggen conclusies trekken en aanbevelingen doen op basis van systematisch verworven kennis. De rekenkamer(commissie) is onafhankelijk gepositioneerd, dat wil zeggen dat hij de eigen onderzoeksonderwerpen bepaalt. Maar je kunt als rekenkamer(commissie) heel goede doorwrochte en onomstreden onderzoeken publiceren, als die in de la verdwijnen heeft niemand er wat aan. Dus je moet weten wat er speelt en leeft in de raad. In onze ogen is de raad dus niet de opdrachtgever, maar wel de belangrijkste, sterker, de enige klant van de rekenkamer(commissie). Het is dus goed om te weten wat deze zoal bezig houdt.

De lokale politiek is niet altijd een rimpelloze vijver waarin het onderzoek landt en mooie concentrische cirkels (van publicatie-besluitvorming-implementatie) oplevert. Vaak is de lokale politiek een woest kolkende rivier, waarin een onderzoek naar een half jaar geleden belangrijk geacht onderwerp, geluidloos kan verdwijnen. Maar soms kan een 'gevaarloos' onderwerp, door de woeste stroming, tot nog veel meer reuring leiden. Dan kan de politiek met het verhaal van de rekenkamer(commissie) aan de haal gaan. Dat maakt het werk van en voor de rekenkamer(commissie) boeiend en afwisselend.

Prae heeft een uitgebreide ervaring met het besturen van rekenkamers en uitvoeren van rekenkameronderzoek. Voor een overzicht van rekenkamerrapporten stuur een mail door hier te klikken. Onze visie op doorwerking van rekenkameronderzoek is neergelegd in een artikel in beleidsonderzoekonline.nl (klik hier). De ontwikkeling heeft daarna niet stilgestaan en we hebben het instrument voor het meten van doorwerking ontwikkeld, voor de NVRR (klik hier). Prae gaat ingewikkelde en politiek gevoelige onderzoeken niet uit de weg, zie daarvoor de beschrijving van het onderzoek in beleidsonderzoekonline.nl (klik hier) dat door Etienne Lemmens is uitgevoerd.

Wil je meer weten over rekenkameronderzoek of wat Prae aan mogelijkheden heeft om onderzoek te doen, mail dan met Etienne Lemmens.

Opdrachtgevers

Onder andere de rekenkamers van Woensdrecht, Kempengemeenten, Achtkarspelen, Tietsjerksteradiel, Provincie Drenthe, DAL-gemeenten, Lisse, Zoetermeer, Bronckorst, Doetinchem, Kampen, Zutpen, De Wolden, Hoogeveen.