Prae Advies en onderzoek

Prae Advies & Onderzoek begon als een samenwerkingsverband van  zelfstandige adviseurs en onderzoekers op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Begin 2008 hebben wij onze ervaring, kennis en expertise gebundeld in een bureau dat creatieve, innovatieve, maar bovenal werkbare oplossingen wil bieden voor de vaak complexe vraagstukken waarmee onze klanten worden geconfronteerd.

Plezier en resultaatgerichtheid zijn de belangrijkste drijfveren in ons werk. In de oplossingen die wij in samenspraak en dialoog met onze klanten bedenken, is naast oog voor inhoud en proces, dan ook altijd ruim aandacht voor het behalen van praktisch resultaat. Hierbij komt onze jarenlange ervaring met het implementeren en evalueren van beleid van pas.

Bruggen bouwen en verbinden spelen bij het oplossen van de meer ingewikkelde en strategische vraagstukken op ons werkterrein vaak een cruciale rol. In de afgelopen twintig jaar zijn wij goed ingevoerd geraakt in de wereld van sociale partners en overheid (zowel rijk, provincies als gemeenten). Daardoor weten we hoe we moeten omgaan met de soms verschillende belangen.

Vanaf 1 oktober 2023 is Prae Advies & onderzoek een handelsnaam van BB35 BV, gevestigd te Utrecht.

Prae Advies & onderzoek
Buys Ballotstraat 35
3572 ZT Utrecht
T 06 11 22 67 55
info@prae-advies.nl
IBAN NL97TRIO0781375002
ten name van BB35 BV te Utrecht
BTW NL8188.39.466
KvK 302 34 227