Projecten

Onderzoek herijking subsidiebeleid Venlo

Samen met Unravelling onderzoekt Prae Advies, in opdracht van een aantal fracties in de gemeenteraad de herijking van het subsidiebeleid van de gemeente Venlo. De fracties vrezen dat de herijking zal leiden verlies aan subsidie van veel verenigingen en stichtingen en tot onherstelbare maatschappelijke effecten. Een aselecte steekproef van 30 Venlose stichtingen/verenigingen, o.a. actief in sport en cultuur, wordt telefonisch benaderd met een vragenlijst over de te verwachten effecten op de korte en lange termijn. Resultaat van de analyse is eind augustus 2020 te verwachten.

Opdrachtgevers

Fracties gemeenteraad Venlo