Projecten

Uniforme loonwaardemethodiek

Om de loonwaarde van mensen met een arbeidsbeperking vast te stellen zijn in de afgelopen jaren verschillende gevalideerde methodieken ontwikkeld. Verschillen in werkwijze maar ook in de beoordeling van iemands loonwaarde. Voor de betrokken werknemers als voor de werkgevers een aanleiding voor onduidelijkheden en zelfs een reden om iemand niet in dienst te nemen. De verschillende loonwaardemethodieken, het AKC en Blik op Werk hebben de handen ineen geslaan en hebben in de afgelopen jaren gewerkt aan een uniforme loonwaardemeting. In 2020 is hierover overeenstemming bereikt. In een gezamenlijk cursusgids uniforme loonwaardemeting is een meetsysteem vastgelegd. Deze uniforme loonwaardemeting zal in het komende jaar ingevoerd gaan worden. 2020 is een overgangsjaar waarin de diverse partijen geschoold gaan worden in het toepassen van de uniforme loonwaardemethodiek, in 2021 is het bedoeling dat alle methodieken gaan werken conform de uniforme methodiek. Op de uitvoering zal door Blik op Werk onafhankelijk toezicht gehouden worden.  Werkt de nieuwe methodiek? Belangrijk is verder  dat het systeem ook toegankelijk is voor nieuwkomers en dat het systeem meebeweegt met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

 

Opdrachtgevers

Blik op Werk