Peter Schrage

'Passie met inhoud en resultaat en een hoge mate van klanttevredenheid zijn belangrijke drijfveren in zijn werk.'

Peter Schrage is associé van Prae. Hij heeft drie decennia ervaring als adviseur, bestuurder, manager en toezichthouder. Als adviseur is hij in staat complexe issues op het gebied van arbeidsmarkt, sociale zekerheid, re-integratie, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen te analyseren en te vertalen in heldere, resultaatgerichte adviezen en implementatieplannen op zowel sectoraal als bedrijfsniveau.

Hij is goed thuis in de sectorale wereld van sociale partners en weet hoe hij de soms uiteenlopende belangen van werkgevers- en werknemersorganisaties kan verbinden tot een eenduidig en praktisch beleidsplan of -advies. Draagvlak daarvoor bij sociale partners en hun achterbannen is daarbij voor hem van cruciaal belang. Door zijn eigen ervaring als sectoraal bestuurder en belangenbehartiger en een luisterend oor is hij goed in staat zich te verplaatsen in de positie en beweegredenen van sociale partners.

Op bedrijfsniveau komt zijn jarenlange ervaring als manager van pas. Doordat hij zelf leiding heeft gegeven aan verschillende bedrijven dan wel als adviseur optrad voor het management kent hij de praktijk van beleidsontwikkeling en -implementatie binnen een bedrijf van nabij.    
Hij studeerde Economische en Sociale Geschiedenis (RU Utrecht) en volgde daarna een groot aantal opleidingen op advies- en managementgebied o.a. De Baak, Nijenrode, Harvard University, INK, Bureau Zuidema en NCD. Begin jaren negentig was hij bestuurder van een aantal uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid (SVB, bedrijfsverenigingen), daarna manager strategisch bureau van een van die uitvoerders. Van 1996 tot en met 2007 werkte hij als directeur en adviseur van een advies- en onderzoeksbureau voor sectorale sociale partners, van 2007 tot en met 2011 als onafhankelijk adviseur. Van 2006 tot en met eind 2019 was hij eerst parttime, later fulltime directeur van een middelgrote arbeidsongeschiktheidsverzekeraar in de metaal en techniek.
Gedurende zijn gehele loopbaan heeft hij tal van complexe beleidsadvies- en projectmanagementopdrachten uitgevoerd voor een groot aantal sectoren en bedrijven. Passie met inhoud en resultaat en een hoge mate van klanttevredenheid zijn belangrijke drijfveren in zijn werk.

Drs. Peter Schrage

Fahrenheitstraat 20
3817 WD Amersfoort
peter@prae-advies.nl
M 06 11 22 74 73