Etienne J.M. Lemmens

'Relevantie en toegevoegde waarde zijn triggers waarvoor ik s nachts wakker gemaakt kan worden. Wat ik doe moet ertoe doen, dus relevant zijn voor de vraagstukken van deze tijd. Men moet er iets mee kunnen, dus erkend worden als nuttig.

Humor is een andere belangrijke drijfveer voor mij.'

Etienne Lemmens is een maatschappelijk betrokken, resultaatgericht, creatief, en veelzijdig onderzoeker en adviseur. Hij weet vragen van klanten, hoe complex ook, te vertalen in een praktische onderzoeksopzet. Etienne is in staat deze vraagstukken helder en toegankelijk te analyseren en daarover te adviseren.
In de afgelopen jaren heeft Etienne onderzoeks- en implementatieopdrachten uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers in de profit en non-profit sector. Opdrachtgevers waren o.a. sociale partners in de podiumkunsten en de ambulante handel, de rijksoverheid en verschillende gemeenten.
Schakelen tussen verschillende niveaus gaat hem makkelijk af. Etienne raakt gemotiveerd door vraagstukken die vanuit verschillende invalshoeken benaderd kunnen worden. Een van zijn nevenactiviteiten was het organiseren van wetenschapsfilosofische symposia over themas als ruimte, metamorfose, toeval en chaostheorie.
Onderzoeken en adviseren is uitdagend, maar meer uitdagend is de vraag hoe zich dat verhoudt tot de praktijk. Kan de opdrachtgever er wat mee? De waarde van onderzoeksresultaten en adviezen ligt in de implementatie in de praktijk. Deze drijfveer heeft Etienne er onder andere toe gebracht voorzitter/lid van gemeentelijke rekenkamercommissies te worden en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR).

Zijn maatschappelijke betrokkenheid toont zich in het feit dat hij lid van het sectorbestuur van FNV Zelfstandigen is en lid van de Raad van Toezicht van de Tussenvoorziening in Utrecht.

Drs. Etienne Lemmens

Buys Ballotstraat 35
3572 ZT Utrecht
etienne@prae-advies.nl
M 0611226755