Werkvelden

Arbeidsmarkt

Het zijn turbulente tijden. Berichten over een grote crisis en massawerkloosheid. Tegelijk kampen werkgevers in sommige sectoren met tekorten en moeilijk vervulbare vacatures. Op de korte termijn pakken er donkere wolken zich boven delen van de arbeidsmarkt samen, op de langere termijn wijzen velen op de grote tekorten maar ook op de structurele veranderingen die zich (gaan) voltrekken. Hoe ingrijpend de crisis zal worden is koffiedik kijken. Duidelijk is wel dat op de langere termijn er meer aandacht zal moeten komen voor het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod. De eisen aan werkenden en de arbeidsmarkt zijn aan het veranderen en dat vraagt om nieuwe instrumenten en meer aandacht voor scholing, ontwikkeling en de 21ste eeuwse ‘ skills’. Werknemers moeten niet alleen vakbekwaam zijn en blijven maar ook andere competenties hebben om weer- en wendbaar te zijn op de huidige arbeidsmarkt.

Ook beleidsmatig zijn er grote veranderingen. Een van de ontwikkelingen is de investering in de regionalisering van de re-integratie. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in het vormgeven van regionaal arbeidsmarkt beleid in de 35 arbeidsmarkt regio’s. Een regionalisering bedoeld om de dienstverlening aan regionale werkgevers te verbeteren, een aanspreekpunt te organiseren en de samenwerking tussen gemeenten en UWV te intensiveren.

Prae-advies heeft uitgebreide ervaring met het ondersteunen van arbeidsmarktregio’s bij het opzetten van regionaal arbeidsmarktbeleid en het begeleiden van uitvoeringsorganisaties in het opzetten van sectorale-regionale projecten. Het gaat om het leggen van de verbinding tussen sector en regio en gezamenlijk zoeken naar werkbare vormen om de matching op de arbeidsmarkt te verbeteren. Samen met Locus hebben we voor de arbeidsmarkt regio Holland Rijnland een tweetal doe-agenda’s gemaakt om de samenwerking op regionaal niveau te organiseren (link www.Holland Rijnland.nl)

Uitgangspunt bij deze projecten is het belang van samenwerking: veel projecten zijn of vraaggericht of aanbod gestuurd. Voor Prae-advies is het juist de derde weg: uitgangspunt is de verbinding van vraag en aanbod.

Voor Holland Rijnland is ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het opzetten van een regionaal House of Skills (zie www.economie071). Deze Houses of Skills zijn een instrument om werkenden gericht te adviseren over nieuwe mogelijkheden mede op basis van de vaardigheden die nodig zijn voor bepaalde beroepen.

Basis voor veel arbeidsmarkt projecten is een nauwkeurige analyse van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Prae heeft veel arbeidsmarktonderzoek gedaan naar zowel nationale, internationale als regionale en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen.

Voor sommige groepen is de arbeidsmarkt ook een blijvende hindernisbaan. Ondanks nieuwe wet- en regelgeving blijkt het lastig voor bijvoorbeeld mensen met een arbeidsmarkt om een blijvende, duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden. Een inclusieve arbeidsmarkt is voor velen nog een wens, geen realiteit. Prae heeft veel kennis en ervaring met onderzoek naar de specifieke problematiek op het terrein van inclusie. Onder meer voor de Universiteit Utrecht, het Univesitair Medisch Centrum Utrecht en de Hogeschool Utrecht heeft Prae onderzoek gedaan naar het opzetten van een arbeidspool op de Uithof (link rapport) maar ook mee gewerkt aan de Toolbox Inclusief werkgevers voor de diverse overheden (www.toolboxinclusief.nl)

Wil je meer weten over wat Prae kan doen op het terrein van arbeidsmarktonderzoek- en/of projecten, mail dan met Ivo Kuijpers of Etienne Lemmens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgevers

Holland Rijnland

UMCU/HU/UU