Ivo Kuipers

'Het verbinden van ogenschijnlijk tegengestelde belangen, zoeken naar het gemeenschappelijke blijft uitdagend en boeiend. Het leuke van mijn werk is de combinatie van onderzoek en advies en het met opdrachtgevers zoeken naar creatieve en vooral praktische oplossingen. Voor mij is het noodzakelijk dat de opdrachtgever nauw betrokken is bij de uitvoering van het project. Het is werk dat je voor, maar vooral met opdrachtgevers doet.'

Ivo Kuijpers is een creatieve ontwikkelaar en denker. Opgeleid tot sociaal-economisch historicus heeft hij na zijn promotie ruim vijftien jaar ervaring opgebouwd als onderzoeker en adviseur op het terrein van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Van historisch onderzoek naar de mate waarin uitvoerbaarheid een rol speelt in de discussie over nieuwe wet- en regelgeving tot advisering over het opzetten en uitvoeren van een agressieregistratiesysteem voor medewerkers van de rijksoverheid.

Hij is goed thuis in de wereld van sociale partners en weet, als gecertificeerd mediator, om te gaan met tegenstrijdige belangen en doelen. Ook voor de rijksoverheid en gemeenten heeft hij opdrachten uitgevoerd, o.a. de procesbegeleiding van arboconvenanten en het bruggen bouwen tussen gemeenten en re-integratiebedrijven om zo te komen tot een betere, professionele inkoop van re-integratiediensten. De afgelopen jaren heeft hij zich veelvuldig bezig gehouden met strategie- en visieontwikkeling op het terrein van sociale zekerheid en professionalisering van de inkoop van arbozorg en sociale verzekeringen. Daarover publiceert hij geregeld. Hij was redacteur van het Journaal van Werk en Inkomen en schreef met anderen het zogeheten 'Baliemanifest'.

Vanaf 2016 is Ivo lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Tecwijzer, een onafhankelijke stichting die de verbinding legt tussen scholen en het bedrijfsleven om jongeren meer te interesseren voor een baan in de techniek.


Dr. Ivo M. Kuipers

Pieter Saenredamstraat 8
3583 TC Utrecht
ivo@prae-advies.nl
M 06 11 22 67 65