Prae > Advies & onderzoek
Prae > Advies & onderzoek
Prae > Advies & onderzoek
Publicaties

Lemmens, E.J.M., Re-integratie gemeente Heerlen, Rekenkamercommissie Heerlen, januari 2011.

Bakker, B., en E.J.M. Lemmens, Maatwerk bij meervoudigheid, IWI, Den Haag, november 2010.

Lemmens, E.J.M., J.M.P. Essers en J.C.M.H. van Eijs, Centrumplan Brunssum, Brunssum, september 2010.

Lemmens, E.J.M., Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector 2009, Utrecht, juni 2010.

Lemmens, E.J.M., Re-integratie Intergemeentelijke sociale dienst BOL, Brunssum/Landgraaf, mei 2010.

Borgers, N. en E.J.M. Lemmens, Maatwerk First. Vervolgbenchmark work First, Den Haag/Utrecht, december 2009.

Elema, M., E.J.M. Lemmens, I.M. Kuijpers en P. Schrage, Evaluatie decentralisatie en mondernisering CAO VVT, Utrecht/Amersfoort, november 2009.

Lemmens, E.J.M., 'De individuele maat genomen'. Arbeidsmarktbeleid : onderdeel re-integratiebeleid in Schinnen, Schinnen, oktober 2009.

 

Meer publicaties >

brug
Details