Prae > Advies & onderzoek
Prae > Advies & onderzoek
Prae > Advies & onderzoek
Ander werk in uitvoering


Gerealiseerde projecten
2019 > Informatiebeveiliging en privacy
Prae Advies en onderzoe..
2019 > Informatiebeveiliging en privacy
Voor de Rekenkamercommi..
2018 > Utrecht Science Park - Inclusief
Begin juni hebben Unive..
2018 > Rekenkameronderzoek informatiebeveiliging
Prae gaat ook voor de R..
2018 > Doorwerking rekenkamers
In TPC jaargang XV, num..
2017 > Toolbox Inclusief
Om overheidsorganisatie..
2017 > CAO-onderzoek
Prae voert in opdracht ..
2017 > DBA-wijzer
Prae heeft samen met Fl..
2016 > Participatiepool
In het sociaal akkoo..
2016 > Sectoraanpak Inclusief werkgeverschap
De WENb en de WWb ..
2015 > Energiebedrijven participatieproof
Twee werkgeversorgani..
2015 > Verzuim 4 branches Metaal & Techniek
In opdracht van MN v..
2015 > Weblogs Doorwerking rekenkamer(commissie)s
Eigenlijk ironisch dat ..
2015 > Zeescheepvaart en zeevisserij
Voor Secretariaat Schee..
2014 > Bruggen bouwen - visie op decentralisaties in het sociale domein
Door de grote decentral..
2014 > Toezicht en decentralisaties
4-11-2013 in de Volkskr..
2013 > SBCM Verzuimbenchmark 2012
Voor SBCM voert Prae>..
2013 > Scenario's
"Meer dan het verleden ..
2012 > Financiƫle kader FCB
Voor FCB is Prae Advies..
2012 > Monitorrapportage Brede Jeugdzorg
Prae gaat in het kader ..
2011 > Manifest Ontvoogde Verhoudingen
Bijdrage aan het d..
2010 > SBCM Verzuimbenchmark
Voor SBCM voert Prae>..
2010 > Maatwerk bij meervoudigheid
Etienne Lemmens is bij ..
2010 > Samenwerking vakbonden op de bouwplaats
In opdracht van FNV Bou..
2009 > Evaluatie decentralisatie arbeidsvoorwaarden VVT-branche
De nieuwe CAO in de Ver..
2009 > Vervolg Benchmark Work First
In opdracht van de Insp..
2009 > Professionalisering pensioenfondsen
In het najaar van 2008 ..
2008 > AO-verzekeringen Metalektro
Sociale partners in d..
2008 > Partnership re-integratie
In opdracht van de geme..
2008 > Zorg en zekerheidsketen
In opdracht van het Hoo..
2008 > Zzp-ers in de ambachten
In opdracht van het Hoo..
2008 > Ontwikkelen opleidingstraject
In 2010 treedt een nieu..
2008 > CAO Ziekenhuizen
Een van de specialismen..
2008 > Clientenonderzoeken
Etienne en Ivo hebben v..

Publicaties >
Werk in uitvoering
Partnership re-integratie

In opdracht van de gemeente Capelle, Divosa en Boaborea hebben wij twee projecten uitgevoerd samen met Van Amstel Advies en Passmore Projects. Deze projecten waren erop gericht de gemeentelijke re-integratie te ondersteunen, de keten te professionaliseren en de partijen op de gemeentelijke re-integratiemarkt dichter bij elkaar te brengen.

 

Partnership I richtte zich op het in kaart brengen van de verbeterpunten in de aanbesteding en de uitvoering. In Partnership II zijn in een pilot in vijf gemeenten (Capelle a/d IJssel, Deventer, RSD Kromme Rijn/Heuvelrug, Weert en Zaanstad) de verbeterpunten uit Partnership I in praktijk gebracht.

 

Het gaat daarbij om zogenoemde publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS). In het kader van een IPW-subsidie is een regelvrije ruimte opgezet, waarin de partners aan elkaar kunnen wennen en vertrouwen in elkaar kunnen opbouwen. Daarmee wordt over en weer begrip gekweekt en komt energie vrij om te werken aan de nodige innovatie.

 

Onze rol in de projecten is procesbegeleiding, advies en onderzoek. We brengen de partijen inhoudelijk en qua proces bij elkaar en houden ze bij elkaar. Tevens hebben we -waar nodig- de projecten met onderzoek ondersteund. Concrete resultaten die in de gemeenten zijn opgeleverd zijn de oprichting van een werkgeversservicepunt, een samenwerkingsverband tussen sociale dienst, CWI, UWV, SW-bedrijf en re-integratiebedrijf en een meetinstrument voor het in beeld brengen van de opbrengsten van sociaal-psychologische activering.


Opdrachtgevers

Gemeente Capelle a/d IJssel

Divosa

Boaborea