Prae > Advies & onderzoek
Prae > Advies & onderzoek
Prae > Advies & onderzoek
Ander werk in uitvoering


Gerealiseerde projecten
2019 > Stilzitten is niets voor mij
Ruim twee jaar hebben o..
2019 > Arbeidsmarktregio Holland Rijnland
In 2017 heeft Prae-advi..
2019 > Informatiebeveiliging en privacy
Prae Advies en onderzoe..
2019 > Informatiebeveiliging en privacy
Voor de Rekenkamercommi..
2018 > Utrecht Science Park - Inclusief
Begin juni hebben Unive..
2018 > Rekenkameronderzoek informatiebeveiliging
Prae gaat ook voor de R..
2018 > Doorwerking rekenkamers
In TPC jaargang XV, num..
2017 > Toolbox Inclusief
Om overheidsorganisatie..
2017 > CAO-onderzoek
Prae voert in opdracht ..
2017 > DBA-wijzer
Prae heeft samen met Fl..
2016 > Participatiepool
In het sociaal akkoo..
2016 > Sectoraanpak Inclusief werkgeverschap
De WENb en de WWb ..
2015 > Energiebedrijven participatieproof
Twee werkgeversorgani..
2015 > Verzuim 4 branches Metaal & Techniek
In opdracht van MN v..
2015 > Weblogs Doorwerking rekenkamer(commissie)s
Eigenlijk ironisch dat ..
2015 > Zeescheepvaart en zeevisserij
Voor Secretariaat Schee..
2014 > Bruggen bouwen - visie op decentralisaties in het sociale domein
Door de grote decentral..
2014 > Toezicht en decentralisaties
4-11-2013 in de Volkskr..
2013 > SBCM Verzuimbenchmark 2012
Voor SBCM voert Prae>..
2013 > Scenario's
"Meer dan het verleden ..
2012 > Financiële kader FCB
Voor FCB is Prae Advies..
2012 > Monitorrapportage Brede Jeugdzorg
Prae gaat in het kader ..
2011 > Manifest Ontvoogde Verhoudingen
Bijdrage aan het d..
2010 > SBCM Verzuimbenchmark
Voor SBCM voert Prae>..
2010 > Maatwerk bij meervoudigheid
Etienne Lemmens is bij ..
2010 > Samenwerking vakbonden op de bouwplaats
In opdracht van FNV Bou..
2009 > Evaluatie decentralisatie arbeidsvoorwaarden VVT-branche
De nieuwe CAO in de Ver..
2009 > Vervolg Benchmark Work First
In opdracht van de Insp..
2009 > Professionalisering pensioenfondsen
In het najaar van 2008 ..
2008 > AO-verzekeringen Metalektro
Sociale partners in d..
2008 > Partnership re-integratie
In opdracht van de geme..
2008 > Zorg en zekerheidsketen
In opdracht van het Hoo..
2008 > Zzp-ers in de ambachten
In opdracht van het Hoo..
2008 > Ontwikkelen opleidingstraject
In 2010 treedt een nieu..
2008 > CAO Ziekenhuizen
Een van de specialismen..
2008 > Clientenonderzoeken
Etienne en Ivo hebben v..

Publicaties >
Werk in uitvoering
Verzuim 4 branches Metaal & Techniek

In opdracht van MN verricht Prae een onderzoek oorzaken van verzuim en arbeidsongeschiktheid in de metaal en techniek en in het bijzonder in vier branches, de metaal, Focwa, Bovag en de Installatietechniek over de periode 2006-2014.

Het onderzoek moet meer inzicht geven in de oorzaken van verzuim vanaf de eerste ziektemelding tot een (mogelijke) uitstroom richting herstel of arbeidsongeschiktheid.  Gedetailleerde gegevens over verzuim zijn in de afgelopen jaren steeds minder toegankelijk. Over de algemene ontwikkeling van verzuim is veel bekend. De oorzaken van verzuim zijn grofweg 1/3 psychische klachten, 1/3 fysieke klachten (met name aan het bewegingsapparaat) en 1/3 varia (vooral hart en bloedvaten en tumoren). Een slag dieper, en op zoek gaan naar de oorzaken voor langdurig verzuim, is lastiger en ingewikkelder.

Het is voor werknemers en werkgevers wel een belangrijke kwestie. Onder meer uit een rapport van de Sociaal Economische Raad uit 2014 blijkt dat er voor de samenleving, zowel voor werknemers als voor werkgevers grote belangen op het spel staan. Primair is gezondheid voor werknemers en werkgevers van belang, maar de financiële gevolgen van verzuim zijn groot. Uitgaande van een modaal inkomen kost een dag verzuim 250,- euro per dag. Voor Nederland gaat het om in totaal om ca. 11,5 miljard kosten aan loondoorbetaling. Minder verzuim levert behalve in menselijke termen, dus ook in financiële termen een groot voordeel op.
Voor meer informatie: Etienne en Ivo


Opdrachtgevers
MN