Prae > Advies & onderzoek
Prae > Advies & onderzoek
Prae > Advies & onderzoek
Ander werk in uitvoering


Gerealiseerde projecten
2019 > Stilzitten is niets voor mij
Ruim twee jaar hebben o..
2019 > Arbeidsmarktregio Holland Rijnland
In 2017 heeft Prae-advi..
2019 > Informatiebeveiliging en privacy
Prae Advies en onderzoe..
2019 > Informatiebeveiliging en privacy
Voor de Rekenkamercommi..
2018 > Utrecht Science Park - Inclusief
Begin juni hebben Unive..
2018 > Rekenkameronderzoek informatiebeveiliging
Prae gaat ook voor de R..
2018 > Doorwerking rekenkamers
In TPC jaargang XV, num..
2017 > Toolbox Inclusief
Om overheidsorganisatie..
2017 > CAO-onderzoek
Prae voert in opdracht ..
2017 > DBA-wijzer
Prae heeft samen met Fl..
2016 > Participatiepool
In het sociaal akkoo..
2016 > Sectoraanpak Inclusief werkgeverschap
De WENb en de WWb ..
2015 > Energiebedrijven participatieproof
Twee werkgeversorgani..
2015 > Verzuim 4 branches Metaal & Techniek
In opdracht van MN v..
2015 > Weblogs Doorwerking rekenkamer(commissie)s
Eigenlijk ironisch dat ..
2015 > Zeescheepvaart en zeevisserij
Voor Secretariaat Schee..
2014 > Bruggen bouwen - visie op decentralisaties in het sociale domein
Door de grote decentral..
2014 > Toezicht en decentralisaties
4-11-2013 in de Volkskr..
2013 > SBCM Verzuimbenchmark 2012
Voor SBCM voert Prae>..
2013 > Scenario's
"Meer dan het verleden ..
2012 > Financiële kader FCB
Voor FCB is Prae Advies..
2012 > Monitorrapportage Brede Jeugdzorg
Prae gaat in het kader ..
2011 > Manifest Ontvoogde Verhoudingen
Bijdrage aan het d..
2010 > SBCM Verzuimbenchmark
Voor SBCM voert Prae>..
2010 > Maatwerk bij meervoudigheid
Etienne Lemmens is bij ..
2010 > Samenwerking vakbonden op de bouwplaats
In opdracht van FNV Bou..
2009 > Evaluatie decentralisatie arbeidsvoorwaarden VVT-branche
De nieuwe CAO in de Ver..
2009 > Vervolg Benchmark Work First
In opdracht van de Insp..
2009 > Professionalisering pensioenfondsen
In het najaar van 2008 ..
2008 > AO-verzekeringen Metalektro
Sociale partners in d..
2008 > Partnership re-integratie
In opdracht van de geme..
2008 > Zorg en zekerheidsketen
In opdracht van het Hoo..
2008 > Zzp-ers in de ambachten
In opdracht van het Hoo..
2008 > Ontwikkelen opleidingstraject
In 2010 treedt een nieu..
2008 > CAO Ziekenhuizen
Een van de specialismen..
2008 > Clientenonderzoeken
Etienne en Ivo hebben v..

Publicaties >
Werk in uitvoering
Participatiepool

In het sociaal akkoord zijn overheid en sociale partners overeengekomen om de komende jaren 100.00 mensen met een beperking in bedrijven en 25.000 mensen met een beperking bij de (semi)overheid te plaatsen. Uitgangspunt is duurzame plaatsing en geen verdringing. Het moet gaan om ‘echt’ werk, geen gesubsidieerde arbeid.

Het eerste vraagstuk is hoe die afspraken het beste te realiseren zijn. Werkgevers geven aan wel te willen investeren in deze groep, maar twijfelen of zij hen een vast contract willen en/of kunnen aanbieden. De trend op de arbeidsmarkt is immers flexibilisering van de arbeidsrelaties. Juist voor mensen met een beperking, met een meer dan precaire positie op de arbeidsmarkt, is zekerheid van groot belang. Zij kunnen immers niet snel schakelen van werk naar werk, beschikken over minder goede startkwalificaties etc. De uitdaging is hoe (werk)zekerheid te combineren met de vraag naar flexibele inzetbaar­heid.

Een tweede vraagstuk is dat bedrijven het lastig vinden in hun eentje participatiebanen te creëren, van grotere tot kleinere bedrijven. Zij zijn vaak van goede wil, maar weten niet goed hoe het juiste aanbod aan te boren, welk werk voor participatiebanen geschikt is of het proces van aannemen en begeleiden te sturen.

Een derde vraagstuk betreft het draagvlak voor participatiebanen op de werkvloer en bij het management. Een van de lessen uit diverse initiatieven, zoals een pilot bij Universitaire Medische Centra, waar Prae bij betrokken was, is dat draagvlak essentieel is om duurzame werkgelegenheid voor mensen met een beperking te organiseren. In de kern betreft het een spanningsveld tussen krappe budgeten en investeren in extra werkgelegenheid voor mensen met een beperking.

Een van de mogelijk oplossingen is het opzetten van arbeidspools. Een gebiedsgerichte arbeidspool, met als doel het faciliteren van participatie van mensen met een beperking. Met een participatiepool wordt een verbinding gelegd tussen de vraag van verschillende (soorten) werkgevers naar flexibele inzet van medewerkers, ook in de facilitaire diensten, en de behoefte aan werkzekerheid van mensen met een beperking.

Voor een uitwerking klik hier.

Prae werkt met andere publieke en private partijen aan het opzetten van dergelijke pools.

Voor meer informatie Etienne en Ivo


Opdrachtgevers
In ontwikkeling