Prae > Advies & onderzoek
Prae > Advies & onderzoek
Prae > Advies & onderzoek
Ander werk in uitvoering


Gerealiseerde projecten
2019 > Informatiebeveiliging en privacy
Prae Advies en onderzoe..
2019 > Informatiebeveiliging en privacy
Voor de Rekenkamercommi..
2018 > Utrecht Science Park - Inclusief
Begin juni hebben Unive..
2018 > Rekenkameronderzoek informatiebeveiliging
Prae gaat ook voor de R..
2018 > Doorwerking rekenkamers
In TPC jaargang XV, num..
2017 > Toolbox Inclusief
Om overheidsorganisatie..
2017 > CAO-onderzoek
Prae voert in opdracht ..
2017 > DBA-wijzer
Prae heeft samen met Fl..
2016 > Participatiepool
In het sociaal akkoo..
2016 > Sectoraanpak Inclusief werkgeverschap
De WENb en de WWb ..
2015 > Energiebedrijven participatieproof
Twee werkgeversorgani..
2015 > Verzuim 4 branches Metaal & Techniek
In opdracht van MN v..
2015 > Weblogs Doorwerking rekenkamer(commissie)s
Eigenlijk ironisch dat ..
2015 > Zeescheepvaart en zeevisserij
Voor Secretariaat Schee..
2014 > Bruggen bouwen - visie op decentralisaties in het sociale domein
Door de grote decentral..
2014 > Toezicht en decentralisaties
4-11-2013 in de Volkskr..
2013 > SBCM Verzuimbenchmark 2012
Voor SBCM voert Prae>..
2013 > Scenario's
"Meer dan het verleden ..
2012 > Financiële kader FCB
Voor FCB is Prae Advies..
2012 > Monitorrapportage Brede Jeugdzorg
Prae gaat in het kader ..
2011 > Manifest Ontvoogde Verhoudingen
Bijdrage aan het d..
2010 > SBCM Verzuimbenchmark
Voor SBCM voert Prae>..
2010 > Maatwerk bij meervoudigheid
Etienne Lemmens is bij ..
2010 > Samenwerking vakbonden op de bouwplaats
In opdracht van FNV Bou..
2009 > Evaluatie decentralisatie arbeidsvoorwaarden VVT-branche
De nieuwe CAO in de Ver..
2009 > Vervolg Benchmark Work First
In opdracht van de Insp..
2009 > Professionalisering pensioenfondsen
In het najaar van 2008 ..
2008 > AO-verzekeringen Metalektro
Sociale partners in d..
2008 > Partnership re-integratie
In opdracht van de geme..
2008 > Zorg en zekerheidsketen
In opdracht van het Hoo..
2008 > Zzp-ers in de ambachten
In opdracht van het Hoo..
2008 > Ontwikkelen opleidingstraject
In 2010 treedt een nieu..
2008 > CAO Ziekenhuizen
Een van de specialismen..
2008 > Clientenonderzoeken
Etienne en Ivo hebben v..

Publicaties >
Werk in uitvoering
Energiebedrijven participatieproof

Twee werkgeversorganisaties uit de energiesector en de waterleidingbedrijven, de WENb (werkgevers energiebedrijven) en de WWB (waterleiding bedrijven), zijn in 2014 gestart met een ambitieus programma om met bedrijven en de sector te experimenteren met het duurzaam plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking bij leden van de WENb en WWB.  Gestart is met 18 bedrijven die mee willen experimenteren met het ‘Participatieproof’ worden. Er is een projectorganisatie opgezet en TNO heeft een nulmeting verricht. Vervolgens zijn een aantal producten en diensten ontwikkeld die bedrijven moeten ondersteunen bij het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Het betreft onder meer social return, workshops over functiecreatie en het inzetten van een makelaar die bedrijven helpt met het maken van plannen van aanpak en vervolgens het makelen en schakelen tussen de  deelnemende bedrijven en mogelijke uitvoerders.

De Wenb heeft Locus ingeschakeld als makelaar en Ivo Kuijpers van Prae neemt als associé van Locus deel aan  dit project. Inmiddels is de eerste fase van het project afgerond en de resultaten zijn positief. De kwantitatieve doelstellingen zijn behaald en het project heeft een Award van de AWVN ontvangen. De komende periode (2015-16) heeft het project een vervolg gekregen en zullen meerdere bedrijven deelnemen aan dit project.

Meer weten: Ivo


Opdrachtgevers
Wenb
Locus